Pro pořadatele akcí

Hlavní stránka » Služby » Pro pořadatele akcí

Seznam plakátových ploch ve městě Skuteč a přidružených obcích

 

 • Skuteč - Družstevní ul., V. Nováka, V. Nováka „V Lázních“, V Okálech
 • Hněvětice
 • Lažany
 • Lešany
 • Lhota u Skutče
 • Přibylov
 • Radčice
 • Skutíčko
 • Štěpánov
 • Zbožnov
 • Zhoř
 • Žďárec u Skutče

 

Výlep plakátů zajišťuje:

Odbor kultury a školství Města Skutče
Palackého nám. 133, tel.: 469 326 487 (486), 731 557 477 (422)

 

 • Pravidelné dny výlepu nejsou stanoveny, tj. výlep probíhá podle potřeby a v návaznosti na dostatečné množství zakázek.
 • Plakáty je třeba předat k výlepu nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným začátkem výlepu.
 • V případě, že je výlep požadován v době kratší než uvedené 3 dny, je třeba zaplatit „expresní“ příplatek, který činí 300,- Kč (včetně DPH).
 • Poplatek za provedení výlepu plakátu se provádí buď v hotovosti na pokladně MěÚ nebo prostřednictvím vystavené faktury.

 

Ceník výlepu:

 

Formát plakátu Cena za den výlepu (včetně DPH)
A4 1,- Kč
A3 3,- Kč
A2 5,- Kč
A1 8,- Kč
A0 10,- Kč

 

 • Výlep plakátů na jiných místech ve městě může být přestupkem proti veřejnému pořádku.
 • Plakáty, u nichž nebyl uhrazen poplatek, budou z oficiálních výlepových ploch města odstraňovány. Ve spolupráci s Městskou policií bude výlep monitorován.